Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 7.9.2022

U skladu s čl.474. st.1. Zakona o tržištu kapitala i Odlukom o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva, koju je donijela Glavna skupština Društva broj: GS1-6-2020. dana 30. travnja 2020. (u nastavku: Odluka), obavještavamo da je PODRAVKA d.d. (u nastavku: Društvo) temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi:

- dana 5. rujna 2022. godine stekla 410 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,

- dana 6. rujna 2022. godine stekla 175 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 102.634 vlastite dionice, odnosno 1,441488% temeljnog kapitala Društva.