Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 7.11.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 3. studenoga 2023. godine stekla 50 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,

- dana 6. studenoga 2023. godine stekla 97 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 100.148 vlastitih dionica, odnosno 1,406572% temeljnog kapitala Društva.