Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 4.5.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je: - dana 2. svibnja 2023. godine stekla 300 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A, - dana 3. svibnja 2023. godine stekla 50 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A. Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 107.989 vlastitih dionica, odnosno 1,516699% temeljnog kapitala Društva.