Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 4.11.2022.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 2. studenoga 2022. godine stekla 350 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 3. studenoga 2022. godine stekla 150 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 96.110 vlastitih dionica, odnosno 1,349859% temeljnog kapitala Društva.