Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 4.1.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 2. siječnja 2023. godine stekla 44 vlastite dionice burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 3. siječnja 2023. godine stekla 20 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 93.981 vlastitih dionica, odnosno 1,319957% temeljnog kapitala Društva.