Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 31.10.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 27. listopada 2023. godine stekla 35 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 30. listopada 2023. godine stekla 119 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 99.570 vlastitih dionica, odnosno 1,398454% temeljnog kapitala Društva.