Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 30.8.2022.

U skladu s čl.474. st.1. Zakona o tržištu kapitala i Odlukom o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva, koju je donijela Glavna skupština Društva broj: GS-1-6-2020. dana 30. travnja 2020. (u nastavku: Odluka), obavještavamo da je PODRAVKA d.d. (u nastavku: Društvo) temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi dana 26. kolovoza 2022. godine stekla 53 vlastite dionice burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 105.497 vlastitih dionica, odnosno 1,481699% temeljnog kapitala Društva.