Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 3.7.2024.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je dana 1. srpnja 2024. godine stekla 150 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 96.308 vlastitih dionica, odnosno 1,352640% temeljnog kapitala Društva.