Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 28.10.2022.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 26. listopada 2022. godine stekla 1.220 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 27. listopada 2022. godine stekla 500 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 103.110 vlastitih dionica, odnosno 1,448174% temeljnog kapitala Društva.