Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 27.4.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 25. travnja 2023. godine stekla 150 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,

- dana 26. travnja 2023. godine stekla 200 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 111.783 vlastite dionice, odnosno 1,569985% temeljnog kapitala Društva.