Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 26.9.2022.

U skladu s čl.474. st.1. Zakona o tržištu kapitala i Odlukom o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva, koju je donijela Glavna skupština Društva broj: GS-1-6-2020. dana 30. travnja 2020. (u nastavku: Odluka), obavještavamo da je PODRAVKA d.d. (u nastavku: Društvo) temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi:

- dana 22. rujna 2022. godine stekla 267 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 23. rujna 2022. godine stekla 504 vlastite dionice burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 105.011 vlastitih dionica, odnosno 1,474873% temeljnog kapitala Društva.