Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 26.10.2022.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 24. listopada 2022. godine stekla 300 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 25. listopada 2022. godine stekla 68 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 101.390 vlastitih dionica, odnosno 1,424016% temeljnog kapitala Društva.