Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 25.5.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 23. svibnja 2023. godine stekla 171 vlastitu dionicu burzovne oznake PODR-R-A,

- dana 24. svibnja 2023. godine stekla 179 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 111.868 vlastitih dionica, odnosno 1,571179% temeljnog kapitala Društva.