Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 25.4.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 21. travnja 2023. godine stekla 180 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 24. travnja 2023. godine stekla 270 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 111.433 vlastite dionice, odnosno 1,565070% temeljnog kapitala Društva.