Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 25.10.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 23. listopada 2023. godine stekla 200 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 24. listopada 2023. godine stekla 100 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 105.734 vlastite dionice, odnosno 1,485027% temeljnog kapitala Društva.