Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 25.1.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 23. siječnja 2023. godine stekla 270 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 24. siječnja 2023. godine stekla 280 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 97.917 vlastitih dionica, odnosno 1,375238% temeljnog kapitala Društva.