Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 23.10.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 19. listopada 2023. godine stekla 60 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 20. listopada 2023. godine stekla 390 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 105.434 vlastite dionice, odnosno 1,480814% temeljnog kapitala Društva.