Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 23.1.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je dana 19. siječnja 2023. godine stekla 430 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 97.367 vlastitih dionica, odnosno 1,367513% temeljnog kapitala Društva.