Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 22.5.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 18. svibnja 2023. godine stekla 200 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,

- dana 19. svibnja 2023. godine stekla 300 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 111.168 vlastitih dionica, odnosno 1,561348% temeljnog kapitala Društva.