Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 22.11.2022.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 17. studenoga 2022. godine stekla 278 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 21. studenoga 2022. godine stekla 222 vlastite dionice burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 91.978 vlastitih dionica, odnosno 1,291825% temeljnog kapitala Društva.