Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 2.5.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 27. travnja 2023. godine stekla 300 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 28. travnja 2023. godine stekla 271 vlastitu dionicu burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 109.020 vlastitih dionica, odnosno 1,531179% temeljnog kapitala Društva.