Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 19.1.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 17. siječnja 2023. godine stekla 400 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,

- dana 18. siječnja 2023. godine stekla 120 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 96.937 vlastitih dionica, odnosno 1,361474% temeljnog kapitala Društva.