Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 18.9.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 14. rujna 2023. godine stekla 100 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 15. rujna 2023. godine stekla 150 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 107.905 vlastitih dionica, odnosno 1,515519% temeljnog kapitala Društva.