Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 18.5.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 16. svibnja 2023. godine stekla 210 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 17. svibnja 2023. godine stekla 300 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 110.668 vlastitih dionica, odnosno 1,554325% temeljnog kapitala Društva.