Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 17.11.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 15. studenoga 2023. godine stekla 350 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 16. studenoga 2023. godine stekla 100 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 101.551 vlastita dionica, odnosno 1,426277% temeljnog kapitala Društva.