Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 17.10.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 13. listopada 2023. godine stekla 152 vlastite dionice burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 16. listopada 2023. godine stekla 107 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 104.791 vlastita dionica, odnosno 1,471783% temeljnog kapitala Društva.