Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 16.5.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 12. svibnja 2023. godine stekla 190 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 15. svibnja 2023. godine stekla 300 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 110.158 vlastitih dionica, odnosno 1,547162% temeljnog kapitala Društva.