Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 16.11.2022.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 14. studenoga 2022. godine stekla 161 vlastitu dionicu burzovne oznake PODR-R-A,

- dana 15. studenoga 2022. godine stekla 562 vlastite dionice burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 91.478 vlastitih dionica, odnosno 1,284803% temeljnog kapitala Društva.