Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 15.11.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 13. studenoga 2023. godine stekla 211 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 14. studenoga 2023. godine stekla 89 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 101.101 vlastita dionica, odnosno 1,419957% temeljnog kapitala Društva.