Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 14.9.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 12. rujna 2023. godine stekla 322 vlastite dionice burzovne oznake PODR-R-A,

- dana 13. rujna 2023. godine stekla 100 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 107.655 vlastitih dionica, odnosno 1,512008% temeljnog kapitala Društva.