Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 14.12.2022.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je: - dana 12. prosinca 2022. godine stekla 399 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A, - dana 13. prosinca 2022. godine stekla 320 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A. Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 91.178 vlastitih dionica, odnosno 1,280589% temeljnog kapitala Društva.