Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 13.11.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 9. studenoga 2023. godine stekla 233 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 10. studenoga 2023. godine stekla 90 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 100.801 vlastitih dionica, odnosno 1,415744% temeljnog kapitala Društva.