Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 13.10.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 11. listopada 2023. godine stekla 150 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,

- dana 12. listopada 2023. godine stekla 48 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 104.532 vlastite dionice, odnosno 1,468145% temeljnog kapitala Društva.