Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 13.1.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 11. siječnja 2023. godine stekla 418 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,

- dana 12. siječnja 2023. godine stekla 444 vlastite dionice burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 95.917 vlastitih dionica, odnosno 1,347148% temeljnog kapitala Društva.