Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 12.9.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je dana 8. rujna 2023. godine stekla 398 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 107.233 vlastite dionice, odnosno 1,506081% temeljnog kapitala Društva.