Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 12.5.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 10. svibnja 2023. godine stekla 290 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,

- dana 11. svibnja 2023. godine stekla 300 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 109.668 vlastitih dionica, odnosno 1,540280% temeljnog kapitala Društva.