Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 11.10.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 9. listopada 2023. godine stekla 300 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,

- dana 10. listopada 2023. godine stekla 100 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 104.334 vlastite dionice, odnosno 1,465365% temeljnog kapitala Društva.