Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 11.1.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 9. siječnja 2023. godine stekla 382 vlastite dionice burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 10. siječnja 2023. godine stekla 279 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 95.055 vlastitih dionica, odnosno 1,335042% temeljnog kapitala Društva.