Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 10.5.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 8. svibnja 2023. godine stekla 201 vlastitu dionicu burzovne oznake PODR-R-A,

- dana 9. svibnja 2023. godine stekla 110 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 109.078 vlastitih dionica, odnosno 1,531994% temeljnog kapitala Društva.