Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 1.7.2024.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

  • dana 27. lipnja 2024. godine stekla 92 vlastite dionice burzovne oznake PODR-R-A,
  • dana 28. lipnja 2024. godine stekla 89 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 96.158 vlastitih dionica, odnosno 1, 350533% temeljnog kapitala Društva.