Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava

Sukladno odredbama članka 472. te članka 482. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB 18928523252  (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da je 6. srpnja 2022. godine zaprimio obavijest AZ d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima o promjenama u postotku glasačkih prava u Izdavatelju.

Izdavatelju su dostavljeni sljedeći podaci:

1. 

 

tvrtka, sjedište i poslovna adresa izdavatelja dionica  

PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica  

2.

podaci o pravnom subjektu koji je prešao iznad praga od 15%

AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb,Heinzelova 70, OIB: 58384724129, Uprava: K. Buk, M. Staroselčić, S.Bošnjak, u svoje ime i za račun mirovinskog fonda:

AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 59318506371

3.

podatak iz članka 482. stavak 2 Zakona o tržištu kapitala

stjecanje dionica Izdavatelja

4.

podatak o broju stečenih glasačkih prava (apsolutni i relativni iznos) na temelju kojih se prelazi iznad praga od 15%

apsolutni iznos: 6.000

relativni iznos: 0,08%

5.   

podatak o ukupnom broju glasačkih prava (apsolutni i relativni iznos) koji se drži nakon prelaska praga od 15%

apsolutni iznos: 1.072.401

relativni iznos: 15,06%

6.

datum kada je zabilježen prelazak iznad praga od 15%

2022-07-04

7.

pregled broja glasačkih prava koja pravnom subjektu pripadaju u slučajevima iz članaka 483. i 485. Zakona o tržištu kapitala i broja glasačkih prava koja tom pravnom subjektu pripadaju u slučajevima iz članka 484. Zakona o tržištu kapitala

apsolutni iznos: 1.072.401

relativni iznos: 15,06%

U privitku je primljena obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava.