Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava

Sukladno odredbama članka 472. te članka 482. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB 18928523252 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da je 29. rujna 2021. godine zaprimio obavijest AZ d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima o promjenama u postotku glasačkih prava u Izdavatelju.

Izdavatelju su dostavljeni sljedeći podaci:

1. 

tvrtka, sjedište i poslovna adresa izdavatelja dionica

PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica

2.

podaci o pravnom subjektu koji je pao ispod praga od 15%

AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, Uprava: K. Buk, M. Staroselčić, S. Bošnjak, u svoje ime i za račun mirovinskog fonda:
AZ profit, dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 22134623145
AZ ZABA, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 11641097984

3.

podatak iz članka 482. stavak 2 Zakona o tržištu kapitala

otpuštanje dionica Izdavatelja

4.

podatak o broju otpuštenih glasačkih prava (apsolutni i relativni iznos) na temelju kojih se pada ispod praga od 15%

apsolutni iznos: 2.368
relativni iznos: 0,04%

5.

podatak o ukupnom broju glasačkih prava (apsolutni i relativni iznos) koji se drži nakon pada ispod praga od 15%

apsolutni iznos: 1.066.773
relativni iznos: 14.98%

6.

datum kada je zabilježen pad ispod praga od 15%

2021-09-27

7.

pregled broja glasačkih prava koja pravnom subjektu pripadaju u slučajevima iz članaka 483. i 485. Zakona o tržištu kapitala i broja glasačkih prava koja tom pravnom subjektu pripadaju u slučajevima iz članka 484. Zakona o tržištu kapitala

apsolutni iznos: 1.066.773
relativni iznos: 14.98%

U privitku je primljena obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava.