Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava

Sukladno odredbama članka 472. te članka 482. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB 18928523252 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da je 20. rujna 2021. godine zaprimio obavijest ERSTE d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima o promjenama u postotku glasačkih prava u Izdavatelju.

Izdavatelju su dostavljeni sljedeći podaci:

1. 

tvrtka, sjedište i poslovna adresa izdavatelja dionica

PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica

2.

podaci o pravnom subjektu koji je pao ispod praga od 10%

ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 49659289650, Uprava: P. Vlaić, N. Ivanović, S. Fekeža Klemen, u svoje ime i za račun mirovinskog fonda:
ERSTE PLAVI obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 37688683890

3.

podaci o dioničaru, ako je dioničar različit od fizičke pravnog subjekta iz točke 2.

-

4.

podaci o lancu kontroliranih društava putem kojih pravni subjekt iz točke 2. stvarno drži glasačka prava

-

5.

podatak iz članka 482. stavak 2 Zakona o tržištu kapitala

otpuštanje dionica Izdavatelja

6.

podatak o ispravi na temelju koje se pada ispod praga od 10%

otpuštanje dionica na Zagrebačkoj burzi

7.

podatak o broju otpuštenih glasačkih prava (apsolutni i relativni iznos) na temelju kojih se pada ispod praga od 10%

apsolutni iznos: 28.400
relativni iznos: 0,40%

8.

podatak o ukupnom broju glasačkih prava (apsolutni i relativni iznos) koji se drži nakon pada ispod praga od 10%

apsolutni iznos: 706.574
relativni iznos: 9,92%

9.

datum kada je zabilježen pad ispod praga od 10%

2021-09-17

U privitku je primljena obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava.