Obavijest o pokretanju postupka prijenosa dionica manjinskih dioničara društva MIRNA d.d. na dan 13.6.2022.

Društvo PODRAVKA d.d., koje je glavni dioničar društva MIRNA d.d. sa sjedištem u Rovinju, Giordano Paliaga 8, OIB: 15761637292, drži ukupno 4.343.734 redovnih dionica, što predstavlja 99,44355% ukupnog temeljnog kapitala tog društva, pokrenulo je postupak prijenosa dionica manjinskih dioničara društva MIRNA d.d. sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Pokrenuti postupak očekuje se okončati do kraja ove godine.