Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica – obavijest na dan 9.11.2022.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je Društvo dana 8. studenoga 2022. godine otpustilo 3.300 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,046348% temeljnog kapitala Društva.

U skladu s navedenim, bivši rukovoditelj je, temeljem prava na opciju kupnje dionica Društva, kupio od Društva 3.300 dionica po prosječnoj ponderiranoj cijeni u 2020. godini koja iznosi 413,25 HRK po dionici, što ukupno iznosi 1.363.725,00 HRK.

Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 93.440 vlastitih dionica, odnosno 1,312359% temeljnog kapitala Društva.