Najava sjednice Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. - obavijest

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, najavljujemo da će se dana 13. travnja 2017. godine održati sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojoj će se utvrditi revidirani Godišnji financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirani) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirani) za 2016. godinu, te prijedlog odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2016. godinu.

Također, očekuje se da će istoga dana Uprava i Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. odlučiti o sazivu Glavne skupštine te utvrditi prijedloge odluka koji se upućuju Glavnoj skupštini na donošenje.