Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. – obavijest na dan 27.4.2021.

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, najavljujemo da će se dana 30. travnja 2021. godine održati sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojima će se razmatrati revidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za razdoblje 1.1.-31.12.2020. godine te nerevidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za razdoblje 1.1.-31.3.2021. godine.