Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. – obavijest na dan 19.7.2021.

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, najavljujemo da će se dana 22. srpnja 2021. godine održati sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojima će se razmatrati nerevidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za razdoblje 1.1.-30.6.2021. godine.