Najava sjednica Nadzornog odbora i Uprave PODRAVKE d.d. – obavijest

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, najavljujemo da će se dana 28. travnja 2017. godine održati sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojoj će se utvrditi revidirani Godišnji financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za 2016. godinu, te prijedlog odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2016. godinu.

Također, najavljujemo da će se dana 28. travnja 2017. godine održati sjednica Uprave PODRAVKE d.d. na kojoj će se utvrditi nerevidirani Financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za razdoblje od 01.01. do 31.03.2017. godine.