Kalendar događanja u 2019. godini na dan 29.3.2019.

Objava financijskih izvještaja u 2019. godini

-22. veljače 2019. - Nerevidirani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

- 30. travnja 2019.- Revidirani konsolidirani i nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu, godišnje izvješće i izvještaj ovlaštenih revizora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2018. godinu; Financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2019.

- 24. srpnja 2019. - Financijski izvještaji za prvo polugodište 2019.

- 29. listopada 2019. - Financijski izvještaji za razdoblje 1.-9.2019.

Glavna skupština

18. lipnja 2019.